Urzův web o anarchokapitalismu

 
hamburger menu

Agrese

Námitka:

Lidé někdy vraždí, loupí, nerespektují vlastnictví a iniciují násilí; dokud bude princip neagrese porušován, anarchokapitalismus nemůže nikdy fungovat.

Odpověď:

Je sice pravdou, že anarchokapitalismus je založen na respektu k vlastnickým právům, avšak nevyžaduje jejich 100% dodržování vždy a všude; je pochopitelné, že vždy budou existovat lidé, kteří nebudou respektovat vlastnictví ostatních, avšak nebude-li takových lidí příliš mnoho, anarchokapitalismus to nijak významně nenaruší (a bude-li jich tolik, pak je ani žádný stát nespasí).

Ačkoliv třeba demokracie je založená na tom, že každý občan splňující nějaká kritéria (typicky věk) má právo účastnit se voleb, pak ani v případě, že někdo někomu náhodou toto právo odepře (například jej zamkne ve sklepě a nepustí ho ven), se kvůli tomu volby nebudou opakovat, a tento systém bude stále nazýván demokracií; anarchokapitalismus též nezanikne ojedinělým porušením principu neagrese.

Anarchokapitalisté nepředpokládají, že se lidé z ničeho nic promění ve svatoušky a budou princip neagrese dodržovat z lásky k bližnímu, nýbrž že prostě funkci ochrany před zločinnými živly nebude vykonávat stát, ale jednak soukromé společnosti (a jak známo, soukromé společnosti poskytují typicky své služby lépe než stát) a jednak lidé sami (kterým stát nebude nadále bránit v ozbrojování).

Společnost, ve které jsou vlastnická práva respektována, je pro většinu jejích členů celkově lepším místem pro život než společnost, ve které princip neagrese dodržován není, což souvisí s tím, že z dlouhodobého hlediska je obchodování pro většinu lidí typicky prospěšnější než válka, která je drahá; státy tolik válčí mimo jiné proto, že ti, kdo války vyhlašují a vedou, je neplatí ze svého.


Svůj komentář můžete zanechat v knize návštěv.
logo Urza.cz