Urzův web o anarchokapitalismu

 
hamburger menu

Tradice státu

Námitka:

Tradice států sahá tisíce let do minulosti; kdyby byl anarchokapitalismus lepší uspořádání společnosti, někde by už existoval; evoluce však jasně ukazuje nadřazenost státu nad anarchií.

Odpověď:

Jsou tomu malé stovky let, kdy se dalo naprosto totéž říci o otrokářství; otrokářské společnosti měly tradici minimálně tak dlouhou jako státy, existovaly naprosto všude, otroctví bylo zcela běžné a nikdo je nezpochybňoval. A nejen to! Nikdo si ani nedovedl představit společnost, ve které by nebyli páni a otroci; otrokářství se zdálo býti zcela přirozenou a neměnnou součástí světa.

Každý věděl, že „negr se o sebe bez pána nepostará“; podobně jako dnes je jasné, že „člověk se o sebe nepostará bez státu“. Též bylo (respektive je) zjevné, že otrokářství (respektive stát) potřebujeme i z ekonomického hlediska, protože jinak by to nefungovalo. Kdyby navíc otrokářství bylo tak špatné, jak by mohlo být tak rozšířené? Přece by vznikaly společnosti bez otroků.

A když někdo tehdy přirovnal násilí pána vůči otrokovi ke stejnému násilí vůči svobodnému člověku, bylo to zcela absurdní a každý hned věděl, že to nelze srovnávat, jelikož je to něco úplně jiného; podobně jako dnes každý ví, že přirovnávat daně k výpalnému přece nedává smysl, vždyť je to naprosto odlišné. Jen si přečtěte nějaké texty z té doby; podobné argumenty vážně padaly.

Co přišlo pak? Stačilo pár stovek let, aby institut otrokářství s tradicí starou tisíce let padl v téměř všech zemích světa. Na počátku však musel někdo povstat, začít o tom mluvit, být zesměšňován a považován za snílka stavějícího vzdušné zámky, jež nemají žádnou souvislost s realitou; přesto vytrval, šířil tu myšlenku dál, nevzdal se a inspiroval ostatní… Až nakonec svoboda zvítězila.


Svůj komentář můžete zanechat v knize návštěv.
logo Urza.cz