Urzův web o anarchokapitalismu

 
hamburger menu

Lidská práva

Námitka:

Anarchokapitalisté úplně ignorují lidská práva a nic krom vlastnictví jim není svaté; tento přístup je naprosto nepřijatelný a nelidský.

Odpověď:

Ačkoliv je pravda, že je anarchokapitalismus postaven na soukromém vlastnictví a principu neagrese, není tak docela pravda, že by anarchokapitalisté ignorovali lidská práva, jen je odvozují z práv vlastnických; obrovskou výhodou takto nadefinovaných lidských práv je to, že si nijak neodporují, nejdou proti sobě a není sporu o tom, co lidským právem ještě je a co už není.

Jak jsou tedy lidská práva popsána právy vlastnickými? Tak například právo na život vyplývá z toho, že když někdo někoho zabije, poruší tím vlastnická práva oběti k jejímu tělu; svoboda slova je zas zajištěna tak, že na svém pozemku (případně se souhlasem vlastníka cizího pozemku) si každý může říkat, co chce; podobně je to i se svobodou vyznání, vzdělávání a podobně.

Vlastnická práva nezajišťují lidská práva přesně v té podobě, v jaké jsou zapsána například v nekonzistentní Listině základních práv a svobod, neboť všechna práva, jež lze odvodit z těch vlastnických, jsou právy negativními, nikoliv pozitivními; negativní práva může člověk prosazovat i bez toho, aby inicioval násilí vůči někomu jinému (pozitivní nikoliv; proto je LZPS nekonzistentní).

Příklady negativních a pozitivních práv: negativní právo na vzdělání znamená, že mi nikdo nesmí bránit se vzdělávat; pozitivní právo na vzdělání znamená, že bude někdo donucen mi vzdělání zajistit; negativní právo na bydlení znamená, že mi nikdo nezakáže mít domov; pozitivní právo na bydlení znamená, že mi někdo musí bydlení zajistit. Z vlastnických práv vyplývají pouze práva negativní.


Svůj komentář můžete zanechat v knize návštěv.
logo Urza.cz