Urzův web o anarchokapitalismu

 
hamburger menu

Chyby anarchokapitalismu

Námitka:

V anarchokapitalismu mohou nastávat situace, ve kterých dochází k nespravedlnosti, neefektivitě, bezpráví a vůbec všelijakým špatnostem; nebude to tedy až tak skvělé společenské uspořádání.

Odpověď:

K podobným jevům v anarchokapitalismu pochopitelně docházet bude; podobně jako v každém společenském uspořádání. Recept na dokonalý a ve všem ideální svět nikdo soudný nenabízí a anarchokapitalisté v tomto nejsou výjimkou. Nemá smysl hledat hypotetické situace, ve kterých může nějaké společenské uspořádání selhat, nýbrž je třeba hledat uspořádání, ve kterém tyto situace nastávají nejméně často.

Žádný soudný anarchista nepovažuje anarchokapitalismus za všelék na všechny problémy světa; tvrdí jen tolik, že anarchokapitalismus je lepší společenské uspořádání než libovolný stát. Nemá tedy valného významu pouze poukazovat na potenciální chyby anarchokapitalismu bez uvedení jiného systému (ať už toho současného, nebo nějakého hypotetického), který by se s těmito chybami uměl vypořádat lépe.

Mohou dokonce existovat i anarchokapitalistické společnosti, jejichž celkový stav je horší než stav některých společností ovládaných státem; budou-li v anarchii žít chudí a nevzdělaní barbaři, jejich životní úroveň bude nižší než životní úroveň vzdělaných a bohatých lidí, kteří žijí v nějakém státu, nicméně lze předpokládat, že obě tyto společnosti budou fungovat bez státu lépe než s ním.

Pouhé poukazování na chyby anarchokapitalismu bez uvedení jakéhokoliv společenského uspořádání, které tento problém dokáže řešit lépe (a zároveň nezpůsobuje problémy jiné a horší), prakticky odpovídá porovnávání anarchokapitalismu s ideální – neexistující – společností, která řeší všechny problémy světa, jež mohou potenciálně nastat.


Svůj komentář můžete zanechat v knize návštěv.
logo Urza.cz