Urzův web o anarchokapitalismu

 
hamburger menu

Byrokracie v anarchokapitalismu

Námitka:

V anarchokapitalismu by každý musel uzavírat enormní množství smluv s obrovským počtem různých subjektů; ve výsledku bychom se utopili v byrokracii.

Odpověď:

Je-li něco považováno dostatečným množstvím lidí za takový problém, že jsou ochotni platit za jeho vyřešení, vzniká na volném trhu podnikatelská příležitost. Budeme-li všichni zavaleni smlouvami, bezesporu se najde někdo, kdo si začne vydělávat monitoringem trhu, procházením všech možných nabídek a vytvářením „balíčků“ služeb, které lidé často poptávají dohromady.

Takový „balíček“ může mít podobu několika smluv, které zákazník uzavírá přímo s poskytovateli služeb; ale také může jít o jedinou smlouvu uzavřenou se zprostředkovatelem, jenž se zaváže poskytnout svému klientovi služby, které vlastně (pochopitelně s nějakým ziskem) přeprodá od poskytovatelů, s nimiž bude moci z pozice většího hráče dohodnout i lepší podmínky.

Zprostředkovatel si samozřejmě za své služby vezme provizi; pochybuji však, že se její výše byť i jen přiblíží tomu, oč nás okrádá stát. A pokud ano, více lidí bude mít tendenci uzavírat smlouvy přímo s poskytovateli služeb, což zas otevírá nové příležitosti pro další zprostředkovatele. Každý se pak bude moci rozhodnout, do jaké míry chce podobných služeb využívat.

Ten princip můžeme ostatně sledovat i dnes. Někdo si raději na dovolenou sám dohodne dopravu, ubytování, stravu i průvodce; jiný místo všech těch smluv uzavře jen jednu a koupí zájezd jako balíček od cestovní kanceláře. Je dobré, že ohledně dovolené máme na výběr; stát nám žádnou možnost nenutí. Stejnou svobodu bychom však měli mít i v jiných otázkách; kupříkladu bezpečnosti či zdraví.


Svůj komentář můžete zanechat v knize návštěv.
logo Urza.cz