Urzův web o anarchokapitalismu

 
hamburger menu

Monopoly

Námitka:

Když nás stát (antimonopolní úřad) nebude chránit, na trhu vzniknou monopoly; ty budou určovat ceny, zatímco zákazník bude trpět.

Odpověď:

Opravdový monopol – takový, který si může diktovat ceny – vzniká pouze tehdy, když je ostatním subjektům znemožněn vstup do odvětví, což ovšem bývá důsledkem aktivit státu (konkrétně zákonů, které zakazují podnikání v dané oblasti bez státem udělené licence), nikoliv volného trhu. Není-li vstupu do odvětví bráněno, monopol – v pravém slova smyslu – nemůže vzniknout.

I volnotržně může firma získat většinu zákazníků v nějakém odvětví (což někteří nazývají monopolem), ale jen tak, že poskytuje lepší služby než její konkurenti; v případě, že by tento „velký hráč“ zkusil zvyšovat ceny a vytvářet závratné zisky, nalákají právě tyto zisky do odvětví konkurenci, která mu přebere zákazníky (nejedná-li se o stát, který konkurenci zakáže zákonem).

Asi nejznámějším příkladem volnotržního „monopolu“ byla petrolejářská firma Standard Oil, jež byla v roce 1911 vládou Spojených států postavena mimo zákon, ačkoliv za čtyřicet let jejího fungování cena petroleje téměř neustále klesala (a žádná konkurence nedokázala se Standard Oil držet krok); ceny začaly stoupat až poté, co stát – v zájmu „ochrany spotřebitelů“ – Standard Oil zrušil.

Občasnou námitkou bývá, že by tyto teorie přestaly platit v případě, že by někdo získal jedinečný zdroj nějaké přírodní suroviny, ke které neexistuje substitut; všichni by pak museli danou surovinu získávat pouze od jejího jediného majitele. Tato námitka je správná, leč taková situace ještě nikdy nenastala a neumím si představit žádnou reálnou situaci, ve které by nastat mohla.


Svůj komentář můžete zanechat v knize návštěv.
logo Urza.cz