Urzův web o anarchokapitalismu

 
hamburger menu

Kartely

Námitka:

Když nás stát nebude chránit, podnikatelé mohou uzavírat kartelové dohody; těmi budou určovat ceny, zatímco zákazník bude trpět.

Odpověď:

Důvodem pro vznik kartelových dohod je pochopitelně především touha po zisku, která je však zároveň tím, co většinou vede k (někdy tajnému) porušování těchto dohod; každý z členů kartelu se samozřejmě stále bude snažit získat co nejvíce zákazníků pro sebe, což velmi pravděpodobně povede k zániku kartelové dohody.

I kdyby tomu tak nebylo, případné velké zisky členů kartelu začnou lákat do odvětví další podnikatele, pro které je nejvýhodnější nastavit cenu o něco níže, než ji stanovuje kartelová dohoda, čímž nově příchozí podnikatel začne kartelu přebírat zákazníky; zabránit něčemu takovému může kartel pouze snižováním cen, čímž pak celá dohoda pozbyde jakéhokoliv smyslu.

Jediná možnost, jak může kartel skutečně dlouhodobě existovat, fungovat a generovat astronomické zisky odíráním zákazníků, nastává tehdy, když stát brání novým podnikatelům vstupovat do odvětví (většinou pomocí zákonů, které zakazují podnikání v dané oblasti bez státem udělené licence). Volnotržní kartely z výše uvedených důvodů reálně nevznikají, případně velmi rychle zanikají.

Nejběžněji uváděným příkladem kartelů jsou jihoamerické drogové mafie, které skutečně kartely tvoří. Důvodem je však to, že drogy jsou oficiálně podle tamní jurisdikce ilegální, což brání novým subjektům ve vstupu do odvětví (jak bylo uvedeno v minulém odstavci). Velké a silné mafie si svou pozici proti státu uhájí, nová (slabá) konkurence však nikoliv.


Svůj komentář můžete zanechat v knize návštěv.
logo Urza.cz