Urzův web o anarchokapitalismu

 
hamburger menu

Nezodpovědnost

Námitka:

Jen pohleďte na „obyčejné lidi“, ti stát prostě potřebují, aby se o ně postaral; dělají spoustu hloupých rozhodnutí a nebýt státu, pomřou hlady na ulicích.

Odpověď:

Faktem je, že se někteří lidé chovají nezodpovědně a nad svým jednáním často příliš nepřemýšlejí. Avšak důvod, proč jsou takoví, spočívá především v tom, že si to mohou dovolit, neboť spoléhají na ochranu všemocného státu; a čím více je bude stát přesvědčovat o tom, že jim zajišťuje „bezpečí“ a „jistoty“, tím nižší bude potřeba těchto lidí starat se o sebe a nést zodpovědnost.

Stát svým občanům už od malička, od školního věku vštěpuje, že jednou z úloh správného státu je postarat se o slabé, staré, bezmocné a vůbec všechny, kdo „neměli v životě štěstí“; tímto stát své občany prakticky utvrzuje v tom, že když budou mít nějaký problém, postará se o ně a zabezpečí je, čímž vlastně přebírá jejich zodpovědnost za vlastní život, a tím z nich činí nesvéprávné jedince.

Smutnou pravdou je, že zmírňuje-li stát jakoukoli formou následky libovolného typu nezodpovědného chování, zároveň tím lidi k tomuto chování motivuje; být nezodpovědný a o nic se nestarat je pochopitelně velice pohodlné (oproti vytváření úspor a zajišťování se na horší časy), takže to lidé s radostí nebudou dělat, slibuje-li jim někdo, že to udělá za ně (pochopitelně za peníze ostatních).

Lidé nejsou neschopní se o sebe postarat. Se silným státem za zády jen nemají příliš mnoho důvodů se o něco takového vůbec snažit; dokud stát zodpovědnost za lidi nepřebíral, starali se o sebe sami, a to i v podmínkách daleko horších, než v jakých žijeme teď. Lidé nejsou nesvéprávní idioti, jsou prostě jen přirozeně pohodlní a většina z nich nechce nést zodpovědnost, když nemusí.


Svůj komentář můžete zanechat v knize návštěv.
logo Urza.cz