Urzův web o anarchokapitalismu

 
hamburger menu

Existence anarchie

Námitka:

Všechny ty anarchokapitalistické teorie jsou sice hezké, ale ukažte mi jedinou reálnou fungující anarchistickou společnost; taková nikdy existovat nemůže.

Odpověď:

V historii se anarchie již osvědčila. Příkladem budiž Island, jenž byl od svého osídlení téměř tisíciletou anarchií; ač jej po pár staletích formálně anektovalo Norsko a Dánsko, reálně žilo tamní obyvatelstvo v anarchii. Islandský národní sněm Althing je sice někdy označován za první evropský parlament, leč jednalo se spíše o „radu starších“, která nevydávala zákony platné pro všechny obyvatele.

Dalším příkladem fungujícího anarchokapitalismu byly Spojené státy v období kolonizace. Navzdory tomu, co ukazují westerny, byla kriminalita v té době výrazně nižší než v současnosti; nejen v absolutních číslech, ale i v přepočtu na obyvatele. S původními obyvateli vycházeli kolonizátoři dobře (kupovali od nich půdu a uzavírali smlouvy, které byly dodržovány), dokud tam evropské státy neposlaly armádu.

Jiným příkladem může být středověké Irsko, leč existují dohady o tom, zda lze tuto společnost označit za anarchistickou. Na jednu stranu neexistovala žádná irská centrální vláda, na stranu druhou však bylo mnoho různých území v různých dobách ovládáno místními warlordy, přičemž se míra svobody lidí v těchto oblastech velmi výrazně lišila – někdy byla skutečně vysoká, jindy nikoliv.

Do nedávna bylo nejznámější anarchií Somálsko; pravdou je, že ve srovnání s moderními a vyspělými státy Somálsko nemá šanci uspět. Na druhou stranu žádný soudný anarchista netvrdí, že libovolná anarchie je lepší než libovolný stát; jen že v každém čase a místě je anarchie lepší než stát, což potvrzuje i Somálsko: Situace na jeho území bez vlády byla výrazně lepší než s ní (ač horší než třeba zde).


Svůj komentář můžete zanechat v knize návštěv.
logo Urza.cz