Urzův web o anarchokapitalismu

 
hamburger menu

Zlatý standard

Námitka:

Libertariáni tak často obhajují ten přežitý a staromódní zlatý standard; kdybychom se k němu vrátili, měli bychom opět začít nosit měšce a platit zlatem?

Odpověď:

Měna krytá zlatem či stříbrem není rozhodně nic, co by „bylo dávno překonáno a zahozeno jako špatný koncept“; krytou měnu ve skutečnosti nezavrhli svobodní lidé, nýbrž byla násilím zrušena státy, které potřebovaly tisknout nekryté peníze, aby jimi financovaly své válečné choutky (přičemž nezřídka padaly z úst politiků sliby, že po válce se daný stát ke zlatému standardu opět vrátí).

I když odhlédneme od toho, že emitací peněz stát skrze banky okrádá poddané (a dopouští se tak prakticky téhož, čeho ilegální padělatelé), takže se vlastně jedná o další formu zdanění (ze které tentokrát profitují i banky), nic se nemění na faktu, že nekrytá měna je příčinou hospodářských cyklů a depresí (ty se začaly vyskytovat až s nekrytou měnou; pro zdůvodnění googlujte heslo „ABCT“).

Neexistuje v zásadě žádný rozumný důvod, proč by měl měnu držet v rukou stát; na rozdíl od ostatních odvětví trhu, kde existují různé pseudodůvody mající těžiště v „ochraně obyčejných lidí“, v případě peněz nic takového není (krom oblíbeného označování kryté měny za „dávno překonaný koncept“). Měna krytá vzácnými kovy (a to i soukromá) fungovala stovky let bez problémů po celém světě.

Po (znovu)zavedení zlatého standardu by samozřejmě nebylo nutné, aby všechny platby probíhaly pomocí odpočítávání zlatých zrníček (i když mince, zejména stříbrné, by své místo patrně našly); v dnešní době moderních technologií by samozřejmě bylo možné zlato uložit do bank, které by spravovaly naše účty, umožňovaly platby kartami a podobně, pouze by jednotkami nebyly koruny, nýbrž gramy zlata.


Svůj komentář můžete zanechat v knize návštěv.
logo Urza.cz