Urzův web o anarchokapitalismu

 
hamburger menu

Vlastnosti lidí

Námitka:

Anarchokapitalistické teorie předpokládají, že se k sobě budou lidé chovat hezky, případně alespoň vždy logicky; takoví ale lidé nejsou, pomíjíte skutečné lidské vlastnosti.

Odpověď:

S námitkou, že anarchokapitalistické teorie lidem přisuzují jiné vlastnosti, než jaké ve skutečnosti mají, jsem se setkal už nesčetněkrát; leč ještě nikdy mi nikdo nebyl schopen vyjmenovat, které konkrétní vlastnosti to jsou, a ukázat v některém z mých textů (či textů anarchokapitalistických autorů, na které se odkazuji), kde nějaké nereálné vlastnosti předpokládám či skutečné opomíjím.

Občas někdo namítá, že nepočítám s lidskou sobeckostí, nicméně není mi schopen ukázat, kde přesně; není divu, neboť jen málo věcí je více vzdáleno od pravdy. Vždyť volný trh a jeho fungování stojí do značné míry právě na sobeckosti a chamtivosti podnikatelů, kteří se snaží vydělat tím, že poskytují lidem služby, o které tito mají zájem.

Někdy se lze setkat i s námitkou, že se lidé nechovají vždy tak logicky, aby to zapadalo do obvyklých ekonomických teorií o dokonalé konkurenci a podobně. Pochopitelně, že nechovají! Vždyť toto byla jedna z velkých námitek Ludwiga von Misese a vůbec celé rakouské ekonomické školy, na které je anarchokapitalismus postaven, vůči mainstreamové ekonomii, která anarchokapitalismus odmítá.

Než tedy odsoudíte anarchokapitalistické teorie na základě toho, že „nepočítají s reálnými lidmi“, prosím, zkuste si sami pro sebe odpovědět na otázku, zda skutečně k něčemu takovému dochází, případně které konkrétní teze jsou na takových předpokladech založeny; pokud skutečně takové konkrétní místo v anarchokapitalistických teoriích najdete, budu moc rád, dáte-li mi vědět.


Svůj komentář můžete zanechat v knize návštěv.
logo Urza.cz