Urzův web o anarchokapitalismu

 
hamburger menu

Teorie a praxe

Námitka:

Anarchokapitalismus je sice krásná teorie, ale to byl ostatně komunismus také; v realitě by nefungovalo ani jedno.

Odpověď:

V první řadě je třeba říci, že komunismus rozhodně není dobrá teorie, neboť je celá založena na učení Karla Marxe, který vycházel z Ricardovy nákladové teorie hodnoty, jež byla vyvrácena Carlem Mengerem již v roce 1870, kdy tento přišel se subjektivní teorií hodnoty; že byl tento fakt ignorován těmi, kdo se o sto let později ještě snažili budovat světlé zítřky, nečiní komunismus dobrou teorií.

Komunismus není žádnou ukázkou systému, který teoreticky funguje dobře, ale je v praxi neproveditelný; teorie komunismu byla vyvrácena mnohem dříve, než se ji skupina ignorantů pokusila prosadit v praxi. Anarchokapitalismus doposud v teoretické rovině vyvrácen nebyl; ano, může se to stát, nicméně dokud to nenastane, měli bychom k němu přistupovat jako k nevyvrácené teorii a nesrovnávat jej s komunismem.

Nehledě na to, že anarchistické společnosti již v historii existovaly, byly stabilní a úspěšné; příkladem může být třeba středověký Island, ale také USA v době kolonizace nebo středověké Irsko (v posledním případě existují pochybnosti o tom, zda se skutečně jednalo o anarchii; někteří daný stav anarchií nazývají, jiní zas tvrdí, že se jednalo o velké množství ministátečků na malém území).

Lze pochopitelně namítat, že to bylo dávno a dnes již žádná moderní fungující anarchie neexistuje; to je sice pravda, leč to nijak neznehodnocuje anarchokapitalistickou teorii a nestaví ji na úroveň vyvrácené teorie komunistické (komunismus v praxi selhal vždy, anarchie sice v moderní společnosti žádná není, ale neznáme ani žádný případ jejího selhání; historicky naopak fungovala).


Svůj komentář můžete zanechat v knize návštěv.
logo Urza.cz