Urzův web o anarchokapitalismu

 
hamburger menu

Specifické podmínky anarchie

Námitka:

Všechny historicky známé anarchie fungovaly pouze za specifických podmínek; to ale neznamená, že by anarchokapitalismus mohl být funkční dnes, v současném světě.

Odpověď:

Tato námitka je bezpochyby zcela validní; jen jde o námitku proti argumentu, kterým není anarchokapitalismus obhajován. Předpoklad fungování anarchokapitalismu v dnešním světě vyplývá z propracovaných a doposud nevyvrácených teorií, jež stojí na několika axiomech (vyplývajících z ekonomie – praxeologie – a etiky), ze kterých jsou odvozeny pomocí čisté logiky.

Příklady fungujících anarchií v minulosti tyto teorie rozhodně podporují, nicméně netvoří jejich základ; ani se nikdo nesnaží ony historické anarchie stavět jako důkaz toho, že by anarchokapitalismus mohl být uskutečnitelný i dnes. Teorie anarchokapitalismu rozhodně nejsou postaveny na tom, že někdy někde anarchie dobře fungovala.

Pravdou také je, že všechny fungující anarchie minulosti měly určité společné znaky, mezi které patří zejména nízká hustota zalidnění (což je však dáno i tím, že v minulosti byla celkově hustota zalidnění prakticky všude mnohem nižší než dnes), případně relativně „odlehlá“ geografická poloha; z toho však nijak neplyne, že by v jiných podmínkách anarchokapitalismus fungovat nemohl.

Dále je třeba si uvědomit, že nelze věci prohlašovat za nemožné jen na základě toho, že momentálně nejsou nikde realizované; kdyby ano, nemohlo by totiž nikdy vzniknout nic nového, neboť bychom vše zavrhli s tím, že to nemá smysl, jelikož neexistuje žádný reálný příklad, na kterém lze demonstrovat funkčnost oné myšlenky (a právě tento argument brání vzniku takového příkladu).


Svůj komentář můžete zanechat v knize návštěv.
logo Urza.cz